Zawieszenie organizacji konkursu24.09.2018

Drodzy Laureaci, Uczestnicy, Obserwatorzy, z powodu przeszkód formalnych jesteśmy zmuszeni zawiesić prace nad XI edycją Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego FOT-ON. W związku z brakiem twardego organizatora instytucjonalnego nie jesteśmy w stanie przeprowadzić w tym roku szkolnym kolejnej edycji.
Powrót